Skip to main content

Certificados de profesionalidad

formación útil para el desempleo DESP / OCIO

 

CÓDIGO
NOMBRE
HORAS
ADGD0110 Asistencia na xestión dos procedementos tributarios 740
ADGD0210 Creación e xestión de microempresas 520
ADGD032PO Fundamentos del coaching y orientación 35
ADGD042PO Contabilidad general, contaplus y fiscalidad 120
ADGD113PO Gestión contable de una empresa: contaplus 50
ADGD212PO Posicionamiento web en buscadores en el sector de publicidad 105
ADGF01 Inglés financiero 150
ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas 750
ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais 430
ADGG0508 Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos 440
ADGN0208 Comercialización e administración de productos e servizos financeiros 800
ADGX01 Inglés: xestión comercial 200
AFDP019PO Primeros auxilios 100
AFDP03 Primeros auxilios físicos e psicolóxicos na empresa 25
AGAR003PO Poda de altura 30
AGAR011PO Prevención forestal 60
AGAU025PO Usuario profesional de produtos fitosanitarios. Nivel básico 25
COML0109 Tráfico de mercadorías por estrada 520
COML036PO Operacións con carretillas elevadoras recollepedidos de medio e alto nivel. Perfeccionamento 20
COMM0110 Mercadotecnia e compravenda internacional 750
COMT017PO Fundamentos para la creación de tiendas virtuales y desarrollo de la actividad comercial online 75
COMT0210 Xestión administrativa e financeira do comercio internacional 660
COMT066PO Comercio en internet. optimización de recursos 90
EOCE012PO Montaje de andamios apoyados 50
EOCJ001PO Prl para operadores de aparatos elevadores 20
EOCJ003PO Prl para operarios de trabajos maritimos 20
FCOM02 Manipulación de alimentos. Protocolo covid19 15
FCOV02 Comunicación en lingua castelá N3 200
FCOV05 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2 180
FCOV06 Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N3 180
FCOV07 Comunicación en linguas estranxeiras (francés) N2 180
FCOV08 Comunicación en linguas estranxeiras (francés) N3 180
FCOV12 Competencia matemática N3 200
SEAG0211 Xestión ambiental 500
SEAG0311 Xestión de servizos para o control de organismos nocivos 510
SSCB0109 Dinamización comunitaria 610
SSCB0211 Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil 410
SSCE0109 Información xuvenil 480
SSCE0110 Docencia da formación profesional para o emprego 380
SSCG0109 Inserción laboral de persoas con discapacidade 470
SSCG0111 Xestión de chamadas de teleasistencia 310
SSCG0209 Mediación comunitaria 420