Skip to main content

Fitosanitario renovación cualificada

Segundo o artigo 18 do Real Decreto 1311/2012, polo que se establece o marco de actuación para conseguir un uso sustentable dos produtos fitosanitarios, deberán realizar o curso de Manipulación de Fitosanitarios de nivel CUALIFICADO os usuarios profesionais responsables dos tratamentos terrestres, incluídos os non agrícolas, e os agricultores que realicen tratamentos empregando persoal auxiliar; así como o persoal que interveña directamente na venda de produtos fitosanitarios de uso profesional, que os capacitará para proporcionar a información adecuada sobre o seu uso, os seus riscos para a saúde e o ambiente e as instrucións para mitigar os ditos riscos.