Skip to main content

Fitosanitario básico

Segundo o establecido no artigo 18 do Real Decreto 1311/2012, polo que se establece o marco de actuación para conseguir un uso sustentable dos produtos fitosanitarios, o persoal auxiliar de tratamentos terrestres e aéreos, incluíndo os non agrícolas e os agricultores que os realizan na propia explotación sen empregar persoal auxiliar e utilizando produtos fitosanitarios que non sexan nin xeren gases tóxicos, moi toxicos ou mortais; así como o persoal auxiliar da que manipule produtos fitosanitarios , deberán realizar el Curso de Manipulador de Produtos Fitosanitarios, nivel BÁSICO.