.

..

Segundo o establecido no artigo 18 do Real Decreto 1311/2012, polo que se establece o marco de actuación para conseguir un uso sustentable dos produtos fitosanitarios, o persoal auxiliar de tratamentos terrestres e aéreos, incluíndo os non agrícolas e os agricultores que os realizan na propia explotación sen empregar persoal auxiliar e utilizando produtos fitosanitarios que non sexan nin xeren gases tóxicos, moi toxicos ou mortais; así como o persoal auxiliar da que manipule produtos fitosanitarios , deberán realizar el Curso de Manipulador de Produtos Fitosanitarios, nivel BÁSICO.

Tutor formador on line: PATRICIA COLMENERO RIVERO

Este curso vai dirixido a toda persoa que dispoña do carné BÁSICO e queira obter directamente o nivel  CUALIFICADO, sen necesidade de cursar este segundo.
Segundo o artigo 18 do Real Decreto 1311/2012, polo que se establece o marco de actuación para conseguir un uso sustentable dos produtos fitosanitarios, deberán realizar o curso de Manipulación de Fitosanitarios de nivel CUALIFICADO os usuarios profesionais responsables dos tratamentos terrestres, incluídos os non agrícolas, e os agricultores que realicen tratamentos empregando persoal auxiliar; así como o persoal que interveña directamente na venda de produtos fitosanitarios de uso profesional, que os capacitará para proporcionar a información adecuada sobre o seu uso, os seus riscos para a saúde e o ambiente e as instrucións para mitigar os ditos riscos.

Tutor formador on line: PATRICIA COLMENERO RIVERO

Segundo o artigo 18 do Real Decreto 1311/2012, polo que se establece o marco de actuación para conseguir un uso sustentable dos produtos fitosanitarios, deberán realizar o curso de Manipulación de Fitosanitarios de nivel CUALIFICADO os usuarios profesionais responsables dos tratamentos terrestres, incluídos os non agrícolas, e os agricultores que realicen tratamentos empregando persoal auxiliar; así como o persoal que interveña directamente na venda de produtos fitosanitarios de uso profesional, que os capacitará para proporcionar a información adecuada sobre o seu uso, os seus riscos para a saúde e o ambiente e as instrucións para mitigar os ditos riscos.

Tutor formador on line: PATRICIA COLMENERO RIVERO
 
Ministerio del Interior
Tripartita
Xunta

Free Joomla! template by L.THEME